diumenge, 24 de febrer de 2008

MASOS


Tota la serra de Mariola està esguitada de preciosos masos, senyal d´un intens ús agrícola i ramader. Ara, la majoria d´ells són utilitzats com a finques d´esbarjo. Aquest, enclavat

en la valleta de Polop, és el mas de Sampèrius. Fins i tot té una petita ermita, puig antigament els masos eren habitats per famílies que a penes baixaven a la ciutat, i feien la vida quasi totalment integrada en la natura.